31 Mayıs 2016 Salı

Başarısızlığa Övgü
Parkinson Yasası: İnsanın yapabileceğinin üzerinde hedefler koymak başarı değil, başarısızlık getirecektir. http://www.dunya.com/ozel-dosyalar/degisim-yelpazesi/ortalama-insan-uretir-basarili-insan-surekli-ogrenir-301490h.htm
Ortalama insan üretir, başarılı insan sürekli öğrenir