5 Mayıs 2010 Çarşamba

Yaptığım Sunumlar

- ODTÜ Ar-Ge Günleri (28 Şubat 2011)
- Sürdürülebilir Rekabet ve İnovasyon (Beyazıt Zirvesi- İÜ SBF İşletme Kulübü)
- Türkiye'den Yenilikçi Fikir Örnekleri (Mersin III. Bölgesel İnovasyon Forumu)
- Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları (Yeditepe Ü. I. İktisat Kongresi 2010)
- İlk Hedef Akdeniz'di İkinci Hedef İktisat (Tarık Zafer Tunaya'yı Anma-İÜSBF Mezunlar Derneği)